SMOK V8 / V12タンク交換コイル

Smok V8クラウドビースト、SMOK V12クラウドキングビースト、V12プリンス、およびV8ベビービースト用のSMOK交換用コイル。
-
+
$ 6.00

スモーク

Smok V8クラウドビースト、SMOK V12クラウドキングビースト、V12プリンス、およびV8ベビービースト用のSMOK交換用コイル。